C

Camperkeuring


De Camper- Caravan Check is een afleveringsinspectie aan een caravan of een camper. Aan het voertuig wordt grondige inspectie uitgevoerd, waarbij inspectie plaats vindt op onderstaande categorieën:

  • Chassis
  • Exterieur
  • Interieur
  • Meubilering
  • Gasinstallatie
  • Waterinstallatie
  • Elektrische installatie

Indien is vastgesteld dat de caravan of camper op bovenstaande inspectiepunten in orde wordt bevonden, wordt een TÜV certificaat afgegeven. Deze dienst wordt door een ervaren medewerker van de TÜV op locatie van de klant (of eventueel een specifiek door de opdrachtgever opgegeven locatie) uitgevoerd. U hoeft dus niet met de caravan of motorhome naar een locatie van de TÜV. Wij komen bij U.

Wat is de toegevoegde waarde van de Caravan-Camper Check? Het certificaat is een bescherming voor de koper voor een veilig gebruik op de openbare weg. Eventuele tekortkomingen aan het voertuig worden door de uitvoering van de Caravan-Camper Check ontdekt, en zorgen ervoor dat er geen certificaat op de caravan of motorhome wordt afgegeven. Pas nadat vakkundig herstel heeft plaatsgevonden kan eventueel alsnog tot afgifte van het certificaat worden overgegaan. Het certificaat beschermt de verkopende partij bij onterechte aanspraken / claims van de afnemer. Als uw uw caravan verkoopt, moet u ervoor zorgen dat dit voertuig op naam van de koper wordt gezet. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen en eventuele bekeuringen.