Algemene VoorwaardenGebruiksvoorwaarden website Arimpex Media Services

Gebruiksvoorwaarden website Arimpex Media Services. Wij stellen uw bezoek aan onze website zeer op prijs. Ter voorkoming van onduidelijkheid hebben wij een reglement opgesteld voor het gebruik van onze website. De volgende voorwaarden zijn op het gebruik van de website van toepassing. Door onze website te bezoeken en te bekijken accepteert u onze voorwaarden voor gebruik, zonder beperking of uitsluiting.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Arimpex Media Services, haar leveranciers en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder begrepen maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag tenzij anders aangeven anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Arimpex Media Services. Wijzigingen op de inhoud van de website zijn verboden. 

Indien u bij het plaatsen van een advertentie foto’s op de website plaatst garandeert u Arimpex Media Services dat u bevoegd bent om deze openbaar te maken en vrijwaart u Arimpex Media Services voor eventueel uit onbevoegd gebruik voortvloeiende schade. 

Arimpex Media Services kan ideeën en technieken die u ons stuurt vrij toepassen. Als u ons materiaal stuurt geeft u aan Arimpex Media Services het onbeperkte, onherroepelijke recht deze informatie te gebruiken, waaronder door deze te vertonen, te wijzigen, te verwerken of deze te verspreiden en te registreren. 

Aan de op deze website gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Arimpex Media Services is geen partij tussen u als gebruiker en de adverteerder. Arimpex Media Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste advertenties. Wij vinden het wel erg belangrijk dat de informatie in de bij ons geplaatste advertenties juist is. Als er sprake is van onjuistheden in de advertenties verzoeken wij u dit aan ons te laten weten zodat wij de adverteerder hierover kunnen benaderen. 

Privacy statement

Arimpex Media Services behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacywetgeving. 

Verwerking van persoonsgegevens

Als u bij ons een advertentie plaatst leggen wij de door u verstrekte contactgegevens vast om de overeenkomst uit te voeren. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt schriftelijk inzage vragen in de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens laten corrigeren- door contact op te nemen via info@arimpex.nl of per post door een brief te sturen aan Arimpex Media Services, afdeling klantenservice, Vijzelgracht 53c, 1017 HP, Amsterdam. Indien u zich opgeeft voor de e-mailservice kunnen wij de informatie bewaren om u in de toekomst over Arimpex Media Services en haar producten op de hoogte te stellen. U kunt bij het opgeven van uw informatie aangeven of u dat op prijs stelt. Als u wilt dat uw informatie door ons niet (meer) wordt gebruikt kunt u ons dat laten weten door het sturen van een e-mail. 

Klikgedrag

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Gebruik van Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. Arimpex Media Services gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. 

Bij het plaatsen van een aankoop verstrekken wij aan u een door u gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn persoonlijk en uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. U dient er daarom vertrouwelijk mee om te gaan. 

Veiligheid

Wij doen ons best om onze website zoveel mogelijk virusvrij te doen zijn. Wij kunnen echter geen afwezigheid van virussen garanderen. Op onze sites treft u links aan naar andere websites. Arimpex Media Services kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens en de aanwezigheid van eventuele virussen. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Privacymaatregelen tegen “Harvesten”

Arimpex Media Services hecht zeer aan de privacy van haar adverteerders en de bezoekers (gebruikers) van deze website en heeft helaas moeten ontdekken dat adverteerders ongevraagd worden lastiggevallen met gebruikmaking van (persoons)gegevens die via onze website niet met dat doel kenbaar worden gemaakt. 

Gebruikers van deze website mogen de gegevens, waaronder persoonsgegevens, die door onze adverteerders via deze website kenbaar zijn gemaakt, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, alleen gebruiken met de bedoeling een overeenkomst van koop of verkoop aan te gaan met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan deze gegevens te verwerken en/of onze adverteerders met een ander doel te benaderen, waaronder uitdrukkelijk begrepen met het oogmerk aan hen producten of diensten aan te bieden. 

Indien u onze adverteerders voor andere doeleinden benadert of doet benaderen handelt u in strijd met het bovenstaande en verbeurt u aan Arimpex Media Services, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daarvoor rechterlijk tussenkomst is vereist, een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.500, - (vijftienhonderd euro) per gebeurtenis. Ieder gebruik van de (persoons)gegevens geldt daarbij als afzonderlijke gebeurtenis. 

Arimpex Media Services behoudt zich daarnaast het recht voor u uit te sluiten van het gebruik van deze website en om nadere rechtsmaatregelen te treffen met het doel volledige schadevergoeding van u te vorderen. 

Arimpex Media Services verzoekt adverteerders die last hebben of ongemak van de activiteiten van “harvesters” hierover met ons contact op te nemen. Wij verzoeken u daarbij aan te geven welk bedrijf u voor welk product heeft gebeld of gemaild en op welk tijdstip, zodat wij zo effectief mogelijk stappen kunnen ondernemen. 

Wijzigingen

Arimpex Media Services behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij verzoeken u daarom regelmatig de laatst geldende versie op onze website te controleren. 

Aanvullende voorwaarden bij advertenties voor het plaatsen van advertenties zijn voor particulieren en zakelijk adverteerders verschillende voorwaarden van toepassing. U aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een advertentie. De voorwaarden voor zakelijke adverteerders staan afgedrukt op ons briefpapier en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. 

Overig

Wij hebben deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij houden ons graag aanbevolen voor uw suggesties en commentaar. 

Het team van Arimpex Media Services wenst u veel plezier en succes met gebruik van onze site.